Duyurular Tüm Duyurular

Önemli Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı / Webinar

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemi...

Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/Karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güven...

Yükseköğretim kurumlarının Covid-19 pandemisiyle birlikte hayata geçirdikleri uzaktan/karma eğitim u...

Yeni Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayımlandı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlana...

Yeni Üniversitemiz 2020 Yılı Stratejik Planı Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının “2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” ...

Yeni Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.1)’dan ya...

Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, uzaktan/karma eğitim uygu...

Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi

YÖKAK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen dış değerlendirme deneyimleri, kurumsal değerlendirme...

Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)’dan ya...

Haberler Tüm Haberler

Üniversitemiz 2020 Yılı KİDR’i Kalite Komisyonu Toplantısında Görüşüldü

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun üçüncü toplantısı 27 Nisan 2021 günü saat 14.00'te çevrimiçi bir o...

Üniversitemiz Kalite Alt Komisyon Toplantıları Yapıldı

Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazır...

Üniversitemiz 2020 Yılı KİDR Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazır...

Üniversitemiz YÖKAK “Değerlendirici Eğitimi” Programına Katıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde “2021 Yılı Değ...

Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Koordinatörlüğünün 2021/7 planlama toplantısı 06 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleş...

“Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” Webinarı Gerçekle...

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "...

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’a, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faali...

Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Koordinatörlüğünün 2021/6 planlama toplantısı 22 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleşt...