YÖKAK "Öğrenci Değerlendiricileri Buluşması" Etkinliğine Katıldık

16 Mart 2023 Perşembe

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 16 Mart 2023 Perşembe günü 13:30-16:30 saatleri arasında “YÖKAK Öğrenci Değerlendiricileri Buluşması” adlı çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi. 

Söz konusu etkinlikte; katılımcılar farklı sınıflara ayrılarak kendi tecrübeleri üzerinden birbirlerine değerlendirici takımlarındaki kazanımlarını ve iyileştirmeye açık yönleri aktardı. Etkinlik, tüm katılımcıların ana salonda geri bildirimlerinin toplanmasıyla sona erdi. 

2022 yılı YÖKAK değerlendirme takımlarında yer alan öğrenci değerlendiricilerin bir araya geldiği ve deneyimlerini paylaştığı etkinliğe; üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi Ezgi Ayar katılım sağladı.