Koordinatörlük

 
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL

Koordinatör

mustafa.sanal@giresun.edu.tr
 
Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM

Koordinatör Yardımcısı

mustafa.serkan@giresun.edu.tr
 
                     

Koordinatör Yardımcısı

iclal.karatas@giresun.edu.tr
 

Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme Ve Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL, Koordinatör (EĞİTİM FAKÜLTESİ)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM, Koordinatör Yard. (EĞİTİM FAKÜLTESİ)
Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN Koordinatör Yard. (AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ)
Prof. Dr. Sevil KILÇIKSIZ, Üye ( TIP FAKÜLTESİ)
Prof. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN, Üye (TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ)
Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ, Üye (SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)
Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ, Üye (İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ)
Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK, Üye (İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ)
Doç. Dr. Şevki KOLUKISA, Üye (SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)
Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNAY AKDEMİR, Üye (FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALVER, Üye (EĞİTİM FAKÜLTESİ)
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ATASOY, Üye (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur ATASOY, Üye (GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ)
Dr. Öğr. Üyesi Paşa Mustafa ÖZYURT, Üye (TURİZM FAKÜLTESİ)
Ahmet Tevfik KORKMAZ, Üye (GENEL SEKRETER)
Fakülte Sekreteri Murat KESKİN, Üye (EĞİTİM FAKÜLTESİ)
Şube Müdürü Ayşegül OKSAL, Üye (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI)
Bilgisayar İşletmeni Halil İbrahim ÇELİK, Üye (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI)