Enstitüler Öz Değerlendirme Raporu

 

Birim

2019

2020

2021

Fen Bilimleri Enstitüsü

                

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

- -

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-