Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Nisan 2022 Cuma

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün 2022/2 planlama toplantısı, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 15 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirildi.

Toplantıda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 2021 Yılı “Kurum İç Değerlendirme Raporu” ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayımlanan 2021 Yılı “Kurumsal İzleme Raporu” hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca üniversitede program akreditasyon çalışmalarının başlatılması, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite koordinatörlüğü tarafından program akreditasyonuna yönelik olarak tanıtım rehberinin hazırlanması ve ilgili süreçlerin koordinatörlüğün rehberliğinde yürütülmesi gibi kararlar da değerlendirildi.