Koordinatörlük Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

14 Eylül 2022 Çarşamba

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün planlama toplantısı, koordinatörlük üyelerinin katılımı ile 14 Eylül 2022 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirildi.

Toplantıda üniversitede program akreditasyonuna ve ölçme-değerlendirme süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, kalite eylem planı çalışmalarının revize edilmesi gibi diğer iş ve işlemlerde görüşüldü.