Kalite Koordinatörlüğü Üçüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Şubat 2021 Pazartesi

Kalite Koordinatörlüğünün 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü planlama toplantısında; Üniversitemizdeki Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama çalışmalarıyla ilgili iş bölümü yapıldı.

Bu kapsamda; Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dilek Topçu Mumlu'nun, Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki kalite süreçlerinin sorumlusu ve Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonunda üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bunun yanında, birim öz değerlendirme raporu hazırlama çalışmalarında enstitülerden ve yüksekokullardan Kalite Koordinatör Yardımcılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam'ın, idari birimlerden ve araştırma merkezlerinden Şube Müdürü Seyfi Göktekin'in, fakülteler ve meslek yüksekokullarından Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş Aydın'ın sorumlu olması kararlaştırılmıştır.

Toplantı, Üniversitemiz genelinde yapılacak birim öz değerlendirme çalışmaları bilgilendirme toplantısının planlanmasının ardından sona ermiştir.