“1. Eğitim Bilimlerinde Kalite Güvence ve Öğrenci Katılımı Kongresi"nde Sunum Gerçekleştirildi

15 Şubat 2022 Salı

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 14-15 Şubat 2022 tarihinde düzenlediği “1. Eğitim Bilimlerinde Kalite Güvence ve Öğrenci Katılımı Kongresi”ne çevrimiçi katılım sağlandı. 

Koordinatörlüğümüzden Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş Aydın, Öğr. Gör. Hakan Sipahi ve Kalite Topluluğu başkanı öğrencimiz Ezgi Ayar’ın birlikte hazırladığı  “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Süreçlerinde Öğrenci Katılımı: Giresun Üniversitesi Örneği” adlı bildirinin sunumu öğrencimiz tarafından gerçekleştirildi.