Üniversitemiz YÖKAK “Değerlendirici Eğitimi” Programına Katıldı

06 Nisan 2021 Salı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde “2021 Yılı Değerlendirici Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi.

Çevrimiçi bir platform üzerinde gerçekleştirilen ve farklı yükseköğretim kurumlarından akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcilerden oluşmak üzere 300’e yakın katılımcının olduğu programda Üniversitemizden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen ve Kalite Komisyonu Öğrenci Üyesi yer aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasında, yükseköğretimde iç ve dış kalite güvencesi sisteminde değerlendiricilerin rolleri, sorumlulukları ve değerlendiricilerden beklentiler konularında açıklamalara yer verdi. YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise “Kurumsal Değerlendirme Süreçleri 2021 Yılı Değerlendirici Eğitimi” başlıklı sunumunda, 2021 Yılı Değerlendirici Eğitimi programının hedefleri, güncellenen yönleri, kapsamı ve yöntemi ile ilgili bilgiler verdi.

İlk gün etkinlikleri, moderatörler eşliğinde on farklı salonda, grup çalışmaları ile devam etti. Gruplarda, “Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu” ve Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) çalışmalarının özümsenmesine yönelik grup ve etkileşim temelli olarak Jigsaw ve örnek olay etkinlikleri gerçekleştirildi.

Programın son gününde ise ilk olarak “Venüs Üniversitesi'nin KİDR Okuması” başlıklı kurgusal bir simülasyon etkinliği gerçekleştirildi. Ardından gruplarda soru hazırlama etkinlikleri, soru-cevap etkinliğin tartışılması etkinlikleri gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından eğitim programının etkinliği ve etkililiğinin değerlendirilmesinin ardından, değerlendirici yetkinlik sınavı gerçekleştirildi. Etkinlik son bölümünde ise, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas bir kapanış konuşması gerçekleştirerek; tüm katılımcılara, moderatörlere ve YÖKAK çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.