Uzaktan Öğretim Süreci Anketleri Değerlendirme Raporları Yayımlandı

13 Temmuz 2021 Salı

Üniversitemizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle yürütülen uzaktan öğretim süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak anketler yapılmıştır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar ile değerlendirme raporları hazırlanmış ve paydaşların bilgisine sunulmuştur. İlgili değerlendirme raporlarına aşağıda yer verilmiştir.