Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurum İç Değerlendirme Raporları Karşılaştırma Raporu

12 Temmuz 2021 Pazartesi

Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenli olarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda saha ziyaretleri gerçekleştirilerek her yükseköğretim kurumuna özgü bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) hazırlanmaktadır. YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan kurumlar, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda İzleme Programına dahil olmaktadır.
 
2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme sürecinden geçen Üniversitemiz 2021 yılında İzleme Programına dahil edilmiştir.  Bu bağlamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde, Koordinatörlüğümüzce “Kurumsal Dış Değerlendirme ve Kurum İç Değerlendirme Raporları Karşılaştırma Raporu” hazırlanarak, paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.