Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı'na Katıldık

28 Temmuz 2021 Çarşamba

Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çevrimiçi Öğrenme Kalite Güvencesi Çalıştayı” 28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU  “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Kalite Güvencesi” konuşmasını gerçekleştirdi. Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcısı Şube Müdürü Seyfi Göktekin ve Kalite Komisyonu Öğrenci Üyesinin katıldığı çalıştay, uygulama ve genel değerlendirme oturumlarının ardından sonuç bildirgesi ve kapanış ile son buldu.