Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonları Öğrenci Üyelerine Yönelik Webinara Katıldık

24 Mayıs 2021 Pazartesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı webinarı 24 Mayıs 2021 tarihinde düzenlendi.

Yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonlarının öğrencilerine yönelik düzenlenen webinara Üniversitemiz Kalite Komisyonu öğrenci temsilcisi de katıldı.

Farklı üniversitelerden 180’in üzerinde öğrenci katılım sağladığı webinarda, Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek gibi konularına değinildi.