Kalite Eylem Planları İzleme Raporları Yayımlandı

16 Ağustos 2021 Pazartesi

Üniversitemiz “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim Sistemi” kalite politikaları, bu politikalara ilişkin belirlenen temel değerler, stratejiler, hedefler ile aynı başlıklarda hazırlanan eylem planları oluşturulmuştur.

Eylem planlarının mevcut durumları değerlendirilmiş, eylemlerin konsolide izleme raporu oluşturulmuş ve aşağıdaki çalışmada sunulmuştur.

Kalite Eylem Planları İzleme Raporu