Üniversitemiz Kalite Alt Komisyon Toplantıları Yapıldı

20 Nisan 2021 Salı

Giresun Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Üniversitemiz 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları, Üniversitemiz senatosu ve Kalite Komisyonuna sunulmak üzere, Kalite Alt Komisyonlarında görüşülmeye devam ediliyor.

İlk olarak 16 Nisan 2021 tarihinde, Toplumsal Katkı Alt Komisyonunun çevrimiçi toplantısı gerçekleştirildi. 19 Nisan 2021 tarihinde Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi ve Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu toplantıları; 20 Nisan 2021 tarihinde ise Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu toplantısı çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. 22 Nisan 2021 tarihinde Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonunun ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Kalite Alt Komisyonlarının başkanları, üyeleri ve Koordinatörlük çalışanlarının katıldığı toplantılarda, ilgili rapor bölümlerinde yapılan çalışmalar tüm üyelerin etkin katılımı ile değerlendirildi. Devam eden süreçlerde, komisyonların üzerinde çalıştığı çerçevede çalışmaların nihai haline getirilmesi ve son olarak Kalite Koordinatörlüğüne iletilmesi hususunda kararlar alındı.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Kalite Alt Komisyonlarında yürütülen raporlama çalışmalarına katkı sunan tüm komisyon başkan ve üyelerine teşekkürlerini sundu.