Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı Gerçekleştirildi

18 Ağustos 2021 Çarşamba

Üniversitemizde yükseköğretim faaliyetlerinin kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek, kurumsallaşmasını tamamlayarak, kalite standartlarını tam anlamıyla uygulayan, bu konuda gerekli belge ve sertifikalara sahip  bir Üniversite olma yolunda yapılan çalışmalar hızla devam ediyor...

Üniversitemizde, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları kapsamında, YÖKAK İzleme Programı ziyareti 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenli olarak yerine getiriliyor. Bu kapsamda her yükseköğretim kurumuna saha ziyareti gerçekleştirilerek yükseköğretim kurumuna özgü bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) hazırlanıyor.

Dış değerlendirmesi 2018 yılında tamamlanan Üniversitemizde İzleme Programı kapsamında toplamda altı oturumda çevrimiçi ziyaret gerçekleştirildi.

İzleme Takımının Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can ile görüşmesi sonrasında başlayan programın sabah oturumunda Kalite Komisyonu üyeleri ve Üniversitemizin Farklı Birimlerini Temsil Eden Akademisyenleri bir araya geldi.  Kalite Komisyonu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal İzleme Takımına kalite süreçlerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İzleme Takımının sorularının cevaplandığı sabah oturumun ardından Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, İzleme Takımı ve Senato Üyelerine 2018 yılı Dış Değerlendirme süreci sonunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 

Rektörümüz toplantıda, Kurumsal Geri Bildirim Raporunda (KGBR) kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve yönetim sistemi başlıklarında geliştirmeye açık yanlar olarak belirlenmiş olan 20 farklı konuda yapılan/planlanan iyileştirme çalışmalarına ve güçlü yan olarak belirlenen 15 farklı konuda güçlü yanların sürdürülmesine yönelik yapılan çalışmalarına değinen bir sunum gerçekleştirdi.

Oturumun ardından İzleme Takımı ile Üniversitemizin Farklı Birimlerini Temsil Eden İdari Personel bir araya geldi. Bu oturumda, İzleme Takımı üyelerinin idari personele sorduğu soruların cevaplanması ile tamamlandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, günün son toplantısında İzleme Takımı ile tekrar bir araya gelirken, toplantıda kurumsal izleme süreci ve izleme raporunda yer alacak hususlara ilişkin genel değerlendirme yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Rektörümüz, İzleme Takımı üyelerinin çalışmalarının, önerilerinin ve değerlendirmelerin Üniversitemiz için yol gösterici olacağını ifade etti. İzleme Takımı üyeleri de Üniversitemizin kalite süreçlerinde gerçekleştirdiği çalışmalardan ve iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek toplantı sona erdi.

Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında oluşturulan değerlendirici takımında, akademik değerlendiriciler olarak Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve Prof. Dr. Berna Yazıcı, öğrenci değerlendirici olarak Tugay Durak yer aldı.