Üniversitemiz Ödül Yönergesi ve Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Yürürlüğe Girdi

01 Haziran 2021 Salı

Üniversitemiz kalite politikaları ve iç kontrol eylem planı çerçevesinde hazırlanan, “Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi” ve “Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi” Üniversitemiz Senatosunun 25 Mayıs 2021 tarihli ve 198 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Ödül Yönergesi; Giresun Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan akademik ve idari personelin Üniversitede olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen akademik ve idari personelin değerlendirilmesi amacıyla yürürlüğe alınmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi; kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyebilecek risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi amacıyla, risk yönetiminin Üniversitede etkin bir kurumsal yönetim aracı olarak uygulanmasını sağlayarak; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri, yönetim ve kalite güvence sistemi ile birlikte diğer yönetsel süreçlere değer katacak bir sistem oluşturmak amacıyla yürürlüğe alınmıştır.

İlgili yönergelere ulaşmak aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi