Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

29 Eylül 2021 Çarşamba

Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 29 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıda, komisyon tarafından oluşturulan anketlerin uygulanmasıyla ilgili süreçlerin yapılanması, bu anketlere ek olarak yeni anketlerin planlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca kurum ve birim düzeyinde iç ve dış paydaş listesinin güncellenmesine yönelik çalışmalar ve raporlama çalışmaları için birimlerden istenecek olan bilgilerin belirlenmesine yönelik komisyon üyeleri arasında görev paylaşımı yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, komisyon üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Esin Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Gül, Dr. Öğr. Üyesi M. Serkan Abdüsselam, Arş. Gör. Ilgım Yaman, Öğr. Gör. Firdevs İclal Karataş Aydın ve Şube Müdürü Seyfi Göktekin katıldı.