Bütünleşik Yönetim Sistemlerine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

27 Mayıs 2021 Perşembe

Üniversitemizde bütünleşik bir bilgi yönetim sisteminin kullanıma sunulması ve yönetilmesi çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın katılımlarıyla, 27 Mayıs 2021 tarihinde Rektörlük Senato Toplantı salonunda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, gelişen ve değişen toplumda dijitalleşmenin önemi, yükseköğretim kurumlarının da bu dijitalleşmeye bütünleşik yönetim sistemine geçme eğiliminde oldukları ve bu yönelimlerle kurumda bu çalışmaların başlatıldığı konularına değindi.

Toplantıda, üniversitelerin yönetim sistemlerini incelemek üzere görevlendirilen Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Şube Müdürü İbrahim Usta, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları, üniversitelerin modelleriyle ilgili kullanıcı memnuniyetlerini hakkında bilgiler vererek bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda bütünleşik sistemin gerekliliği, üniversitemiz alt yapı ve insan kaynağının bütünleşik sisteme geçiş için uygunluğu değerlendirildi ve bütünleşik yönetim sistemine geçiş takvimi gibi konular görüş alışverişi ile kararlaştırıldı.

Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Hüseyin Peker’in yanı sıra, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Atila Gürhan Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Müge Aygün ve Dr. Öğr. Üyesi Rahim Kızgut, ilgili daire başkanları ve çalışanları katıldı.