Üniversitemiz 2020 Yılı KİDR’i Kalite Komisyonu Toplantısında Görüşüldü

27 Nisan 2021 Salı

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun üçüncü toplantısı 27 Nisan 2021 günü saat 14.00'te çevrimiçi bir ortamda gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri ve Koordinatörlük ekibinin katıldığı toplantıda, Üniversitemiz 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları görüşüldü ve rapora nihai hali verildi.   

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Koordinatörlük tarafından gerçekleştirilen kalite çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Toplantıda 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmalarının toplantıda görüşülen nihai hali ile Senatoya sunulması ve izleme süreçlerine kılavuzluk oluşturması üzerine, 2018 ve 2020 yılları baz alınarak, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü nezaretinde bir rapor hazırlanması kararları alındı.

Toplantı, kalite süreçleri ile ilgili olarak komisyonların çalışmaları ve paydaş etkileşimi gibi diğer hususların konuşulmasının ardından dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi.