Üniversitemizde Politika Belirleme Çalışmaları Devam Ediyor

16 Temmuz 2020 Perşembe

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz politikalarının, politikalar bağlamında stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi hazırlık sürecinde Kalite Alt Komisyonları ile birlikte yürütülmesi beklenen çalışmalara ilişkin toplantılar gerçekleştiriliyor.

Toplantılara Kalite Koordinatörü ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal, Kalite Alt Komisyonlarını temsilen başkanları, üyeleri ve Koordinatörlük çalışanları katıldı. Toplantılarda Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal, koordinatörlük bünyesinde yürütülen kalite güvencesi, iç ve dış değerlendirme çalışmaları ile ilgili alt komisyon üyelerine bilgiler verdi ve politikalarının belirlenmesinin, uygulanmasının ve izlenmesinin Üniversitemizin kalitesini arttırmasındaki önemini vurguladı.

Toplantıların ilki 16 Temmuz 2020 tarihinde Yönetim Sistemi Alt Komisyonu başkan ve üyelerinin katıldığı çevrimiçi etkileşimli bir ortamda gerçekleşti. İkinci toplantı 17 Temmuz 2020 tarihinde Toplumsal Katkı Alt Komisyonu başkan ve üyelerinin katılımı ile gerekli tedbirler alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda gerçekleşti. Üçüncü toplantı ise 20 Temmuz 2020 tarihinde Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyon başkan ve üyelerinin katıldığı çevrimiçi etkileşimli bir ortamda gerçekleşti.