Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri

25 Kasım 2021 Perşembe

Değerli Üniversitemiz Mensupları,
Değerli Paydaşlarımız,

Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi, Dış Paydaş Memnuniyet Anketi, Mezun Memnuniyet Anketi ve İş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi yayınlandı.


Üniversitemizde yürütülmekte olan stratejik plan ve kalite çalışmalarının bir parçası olarak hazırlanan anketler aşağıda yer almaktadır.
 

2021 Yılı Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi İdari Personel Memnuniyet Anketi Öğrenci Memnuniyet Anketi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Mezun Memnuniyet Anketiİş Dünyasının Mezunların Yeterliliği İle İlgili Memnuniyet Anketi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Anketi