Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayımlandı

16 Mart 2021 Salı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan Giresun Üniversitesi 2020 İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.