Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi

24 Aralık 2020 Perşembe

YÖKAK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen dış değerlendirme deneyimleri, kurumsal değerlendirme ölçütlerinde lisansüstü eğitime özgü boyutların içselleştirilmesi ihtiyacını göstermiştir. Bu kapsamda geliştirilen “Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi”nin amacı, ölçütlerin lisansüstü düzeyde içselleştirilmesi ve lisansüstü eğitimde iç kalite güvencesi sistemlerinin yapılandırılmasına rehberlik etmektir.

Pilot bir yaklaşımla sağlık bilimleri alanına yönelik geliştirilen rehberin, en kısa sürede diğer alanlara da yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Ölçütleri Rehberi, Ülkemizdeki sağlık bilimleri enstitülerinin yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrencileri, YÖKAK dış değerlendirici havuzunda sağlık bilimleri alanını temsil eden akademisyenler, kalite güvencesi uzmanları ve ar-ge uzmanlarının yer aldığı kapsamlı bir paydaş katılımı ile geliştirilmiş, gerçekleştirilen çok sayıda odak grup değerlendirme toplantısı ile olgunlaştırılmıştır.

  • Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi dokümanını indirmek için tıklayın. 

Haber Kaynağı: YÖKAK