Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Yayımlandı

15 Aralık 2020 Salı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)’dan yararlanılarak oluşturulan Üniversitemiz "Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu" yayımlandı.

Giresun Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu