Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

22 Mart 2021 Pazartesi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’a, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ve planlanan eylemler hakkında bilgilendirme toplantılarının dördüncü gerçekleştirildi.

23 Mart 2021 tarihinde Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan sunuyla çalışmalar aktarıldı. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Kalite Koordinatörlüğünde farklı kademelerde aktif olarak görev alan ve toplantıya katılan koordinatörlük çalışanlarını takdim ederek sözlerine başladı. Toplantının gündemi hakkında kısa bilgiler verdikten sonra sözü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam’a verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam tarafından yapılan sunuda Kalite Koordinatörlüğünün çalışmaları aktarıldı. Toplantıda koordinatörlük ve komisyonlar tarafından yürütülen ve paydaş görüşleri dikkate alınarak hazırlanan “Kalite Güvence Sistemi”, “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Yönetim Sistemi”, “Toplumsal Katkı”, “Uluslararasılaşma” ve “Uzaktan Eğitim” Politikaları ve bu politikalarla aynı başlıklarla hazırlanan eylem planları incelendi. Üniversitenin kalite süreçleri ile ilgili olarak paydaş etkileşimi, iş akışları ve yönetim bilgi sisteminin iyileştirmesi hakkında istişarelerde bulunuldu. Kalite Koordinatörlüğü tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Üniversitemiz birimlerinin “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu” çalışmalarının da incelendiği toplantıda, koordinatörlüğe iletilen bu çalışmalara yönelik “Rapor Değerlendirme Kartları” ile çalışma takvimi dahilinde saha ziyaretleri yürütüleceğine değinildi.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, kalite kültürünün kurumumuzda yerleşmesinin önemine binaen yürütülen çalışmalarının son hızla devam edeceğini belirtti. Şanal, koordinatörlük olarak kalite ve akreditasyon konusunda ciddi çaba sarf ettiklerini, Üniversitemizin kalite politikaları, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kalite güvencesi ve akreditasyon gibi temel konularda sürekli ve çok yönlü çalışmalar içerisinde olduklarını belirtti.

Kalite çalışmalarında Üniversite olarak ön planda olunması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, göreve geldiği ilk günden bu yana yoğun bir şekilde Üniversitemizde tüm alanlarda eksiklerin giderilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Üniversitemiz için kalite, araştırma ve geliştirme, proje çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu bağlamda Kalite Koordinatörlüğünü yeniden yapılandırdıklarını ve Koordinatörlük çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi. Yapılan gayretli çalışmalardan dolayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal’a ve ekibine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can toplantıyı bitirdi.

Toplantıya Üniversitemiz Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can’ın yanı sıra, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. İclal Karataş Aydın, Şube Müdürü Seyfi Göktekin, Koordinatörlük Üyesi Öğr. Gör. Kürşat Kurt ve Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Hakan Sipahi katıldı.