Kalite Eylem Planı Değerlendirme Raporları Yayımlandı

09 Şubat 2022 Çarşamba

Üniversitemiz “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim Sistemi” kalite politikaları ve bu politikalara ilişkin belirlenen temel değerler, stratejiler, hedefler ile aynı başlıklarda hazırlanan eylem planları oluşturulmuştur.

Eylem planlarının mevcut durumları değerlendirilerek, 2021 yılı değerlendirme raporu oluşturulmuş ve aşağıdaki sunulmuştur. Ayrıca tüm eylem planlarının ilk altı aylık izleme raporları da bağlantıdan erişebilirsiniz.