Duyurular Tüm Duyurular

Yeni Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.1)’dan ya...

Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, uzaktan/karma eğitim uygu...

Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi

YÖKAK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen dış değerlendirme deneyimleri, kurumsal değerlendirme...

Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0)’dan ya...

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarımızın, 2020 yılı itibariyla ge...

GRÜ 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve&n...

Haberler Tüm Haberler

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu Toplantıları G...

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planının ilk değerlendirme raporunun hazırlık çalışmaları kapsamın...

YÖKAK 2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Rap...

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum...

Kalite Koordinatörlüğü Dördüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Koordinatörlüğünün dördüncü planlama toplantısı 23 Şubat 2021 tarihinde saat 10:30’da gerçekl...

2021 Yılı Birinci Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz 2021 yılı birinci Kalite Komisyonu Toplantısı 22 Şubat 2021 günü saat 14.00'te çevrimi...

YÖKAK “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Dijitalleşmesi” Webinarı’na Katıldık

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2021 yılı Webinar Serisi programının ilkini 17 Şubat 2021 tarih...

Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, ...

Kalite Koordinatörlüğü Üçüncü Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Kalite Koordinatörlüğünün 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü planlama toplantısında; Ün...

Eğitim Fakültesine Birim Ziyareti Gerçekleştirildi

Üniversitemizde birimler tarafından hazırlanacak olan “Birim Öz Değerlendirme Raporu” kapsamında Kal...