Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri

01 Aralık 2023 Cuma

S.N. Anket Adı  Anket Yılı Bağlantılar
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı 
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  2023 Anket Bağlantısı
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı 
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  2023 Anket Bağlantısı 
5 Tedarikçi Memnuniyet Anketi 2023 Anket Bağlantısı