Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

03 Ocak 2023 Salı

Yükseköğretim Kalite Kurulu "Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.1)"den yararlanılarak oluşturulan Üniversitemiz "Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) Hazırlama Kılavuzu" güncellenerek yayımlandı.

İlgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız. (WordPDF)