Yükseköğretim Kalite Komisyonları Dereceli Değerlendirme Anahtarı Yeni Versiyonu (v3) Tanıtım Toplantısına Katıldık

05 Ocak 2022 Çarşamba

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 05 Ocak 2022 tarihinde Yükseköğretim Kalite Komisyonları Dereceli Değerlendirme Anahtarı Yeni Versiyonu (v3) Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasında, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas “Yükseköğretimde Değişim, Kalite ve Akreditasyon” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İkinci konuşmada ise YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi Süreçleri ve YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (v3)” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 

Toplantıda YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri, Türk yükseköğretim sisteminde 2015-2021 yılları arasında kalite güvencesi sisteminin gelişimi, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon (KDDA) Ölçütleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzundaki güncellemeler ve yeni kavramlar konuları ele alındı.

Farklı üniversitelerden 300’e yakın akademisyenin katılım sağladığı webinara Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem ile Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam katıldı.