Üniversitemiz YÖKAK “2022 Yılı Değerlendirici Başlangıç Eğitimi Programına” Katıldı

19 Nisan 2022 Salı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)  tarafından 18-19 Nisan 2022 tarihlerinde “2022 Yılı Değerlendirici Başlangıç Eğitimi Programı” gerçekleştirildi.

Farklı yükseköğretim kurumlarından akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcilerinden oluşan 350’ye yakın katılımcı ile çevrim içi gerçekleştirilen programa üniversitemizden Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü koordinatör yardımcısı Seyfi Göktekin ile Kalite Öğrenci Topluluğu başkanı Ezgi Ayar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasında; “yükseköğretimde kalite güvencesi süreçleri”, “iç ve dış kalite güvencesi sisteminde değerlendiricilerin rolleri ve sorumlulukları” konularına yer verdi.

Program boyunca gerçekleştirilen etkinlikler moderatörler eşliğinde sekiz farklı salonda, grup çalışmaları ile yürütüldü. İlk gün etkinliklerinde; “Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu” ve “Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik)” çalışmalarının özümsenmesine yönelik grup ve etkileşim temelli olarak Jigsaw etkinliği ile örnek olay değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Programın son gününde ise “Venüs Üniversitesi KİDR Okuması” başlıklı kurgusal bir simülasyon üzerinden değerlendirme süreçlerine yönelik soru hazırlama etkinlikleri ve soru-cevap etkinliği tartışılması süreçleri gerçekleştirildi.

Eğitim programı değerlendirici yetkinlik sınavının gerçekleştirilmesinin ardından iki günlük eğitim sürecinin değerlendirilmesine yönelik geri bildirimler ile sona erdi.  Programın son bölümünde ise YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar bir kapanış konuşması gerçekleştirerek tüm katılımcılara, moderatörlere ve YÖKAK çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.