Üniversitemiz Senatosunu Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Hakkında Bilgilendirdik

08 Şubat 2024 Perşembe

Üniversitemizde 08 Şubat 2024 tarihinde, Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz CAN başkanlığında, rektörlük senato toplantı salonunda 251 sayılı senato toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gündemde yer alan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Giresun Üniversitesi olarak katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile tüm paydaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz Can, kalite güvencesi ve akreditasyonda stratejik bir plan dâhilinde çalışmalarını sürdüren üniversitenin yeni kazanımlar elde etmek için tüm paydaşların gayretlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Rektörümüzün konuşmasının ardından senato üyelerine, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sipahi, üniversitemizde yürütülen kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri hakkında bilgi sundu. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri ve temel dokümanlar, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), programın basamakları, ölçütler ve değerlendirme yöntemi ile mevzuat uygulaması gibi konular hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünden Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal da katıldı.