Üniversitemiz Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Raporları Yayımlandı

01 Mart 2022 Salı

Üniversitemizde, kurumun yürüttüğü faaliyetler ve hizmetlerden yararlanan paydaşların görüş, öneri ve beklentileri alınarak ihtiyaçlarını belirlemek, kurumu algılama seviyelerini tespit etmek, akademik ve idari hizmet kalitesinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla anket çalışmaları düzenlenmektedir.

2021 yılında Koordinatörlüğümüz ve Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu’nun faaliyetleri ile daha nitelikli sonuçlar elde etmek için üniversitemiz anket çalışmalarının kapsamı genişletilmiş ve web sayfamızın “Anketler” sekmesi altında detaylı bilgilere (anket formu ve erişim bağlantıları) yer verilmiştir.

Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirme raporları hazırlanmış ve değerlendirilmesi tamamlanan anket raporları paydaşların bilgisine sunulmuştur. Anket değerlendirme raporu hazırlıkları ve anket süreçleri devam etmekte olup, raporlama çalışmaları tamamlandıkça paydaşların bilgisine sunulacaktır.

İlgili değerlendirme raporlarına aşağıda yer verilmiştir.
 
S.N. Anket Adı Değerlendirme Raporu
1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Anket Raporu
2 İdari Personel Memnuniyet Anketi  Anket Raporu
3 Öğrenci Memnuniyet Anketi Anket Raporu
4 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  Anket Raporu
5 Mezun Memnuniyet Anketi Anket Raporu