Üniversitemiz 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlandı

05 Nisan 2022 Salı

Giresun Üniversitesi 2021 Yılı “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından, 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 19. maddesi doğrultusunda hazırlandı.

Giresun Üniversitesi 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve Kurumsal Akreditasyon Programı süreçlerinde yer alınmak amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan “KİDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0” esas alınarak oluşturuldu. KİDR hazırlama süreçlerinde üniversitemiz birim kalite komisyonları çalışmaları ile oluşturulan Birim Öz Değerlendirme Raporları (BÖDR) dikkate alındı.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen KİDR hazırlama süreçleri, Kalite Alt Komisyonları ve Kalite Komisyonu toplantıları ile paydaş katılımları sağlanarak etkin bir şekilde gerçekleştirildi. İlgili komisyonlar tarafından değerlendirilen rapor senato onayına sunuldu.

05 Nisan 2022 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında (214-1), “Kurum Hakkında Bilgiler”, “Liderlik, Yönetim ve Kalite”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Sonuç ve Değerlendirme” ana başlıklarında hazırlanan 2021 yılı “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ilgili senato toplantısında; Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” çalışmalarından dolayı başta Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi olmak üzere kurumda bu sürece katkı sunan bütün akademik ve idari personele teşekkür etti.

Giresun Üniversitesi 2021 Yılı “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” siz değerli kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

İlgili rapora ulaşmak için TIKLAYINIZ.