Üniversitemiz 2021 Yılı KİDR’si Kalite Komisyonu Toplantısında Görüşüldü

30 Mart 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü eş güdümünde hazırlanan, “2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:30’da gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda ele alındı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem’in başkanlığından gerçekleştirilen toplantıda, 2021 Yılı KİDR çalışmasının görüşülen nihai hali ile senatoya sunulmasına karar verildi. Toplantıda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kalite çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı kalite süreçleri ile ilgili olarak komisyonların çalışmaları ve paydaş etkileşimi gibi diğer hususların konuşulmasının ardından dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi.