Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can Üniversitemiz Kalite Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

10 Kasım 2020 Salı

Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarının 3.sü; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında üst yönetimin de katılımıyla, Koordinatörlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan eylemler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

09 Kasım 2020 tarihinde Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan sunuyla aktarılan çalışmalar Üniversitemiz üst yönetimi tarafından dikkatle takip edildi. 

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can toplantıyı başlattı. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Kalite Koordinatörlüğünde farklı kademelerde aktif olarak görev alan ve toplantıya katılan koordinatörlük çalışanlarını takdim ederek sözlerine başladı. Toplantının gündemi hakkında kısa bilgiler verdikten sonra sözü Öğr. Gör. İclal Karataş Aydın’a verdi. 

Öğr. Gör. İclal Karataş Aydın tarafından yapılan sunuda Kalite Koordinatörlüğünün çalışmaları aktarıldı. Zaman zaman Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ve Rektör Yardımcıları tarafından soruların sorulduğu toplantıda komisyonlar tarafından yürütülen “Kalite Güvence Sistemi”, “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Yönetim Sistemi”, “Toplumsal Katkı”, “Uluslararasılaşma” ve “Uzaktan Eğitim” Politikaları ve bu politikalara ilişkin belirlenen temel değerler, stratejiler, hedefler ile aynı başlıklarda hazırlanan eylem planları incelendi. Üniversitenin kalite süreçleri ile ilgili olarak paydaş etkileşimi, iş akışları ve standart formların iyileştirmesi hakkında istişarelerde bulunuldu. Hazırlanan eylem planları kapsamında; “Kurumsal Risk Strateji Belgesi”, “Ödül Yönergesi”, “Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” ve “Kalite El Kitabı” çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.

Üniversitemizdeki kalite sürecinde çok önemli bir araç olan bütünleşik yazılım ihtiyacı ve farklı üniversiteler tarafından kullanılan bütünleşik yazılımlar hakkında yapılan fizibilite çalışmaların da tartışıldığı toplantıda, ülke genelinde geliştirilmiş bütünleşik yazılım programlarının dikkatlice araştırılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, kalite kültürünün kurumumuzda yerleşmesinin önemine binaen yürütülen çalışmalarının son hızla devam edeceğini belirtti. Şanal, koordinatörlük olarak kalite ve akreditasyon konusunda ciddi çaba sarf ettiklerini, Üniversitemizin kalite politikaları, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kalite güvencesi ve akreditasyon gibi temel konularda sürekli ve çok yönlü çalışmalar içerisinde olduklarını belirtti. Şanal, kalite çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güven Özdem ile Prof. Dr. Hüseyin Peker’e teşekkürlerini sundu.

Üniversite olarak kalite çalışmalarında ön planda olunması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, göreve geldiği ilk günden bu yana yoğun bir şekilde Üniversitemizde tüm alanlarda eksiklerin giderilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini, tüm ekipleri öz veriyle çalışan kişilerden oluşmasına dikkat ettiklerini, özellikle kalite çalışmalarına ayrı bir önem verdiğini, üniversitemiz için kalite çalışmalarının önemli olduğunu, bu ekibin oluşmasında da ehliyet ve liyakat kriterlerine bakarak görevlendirme yaptıklarını, üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında isminin yer alacağı seviyeye ulaştırmak için akademik ve idari tüm çalışanlara büyük görevler düştüğünü, yol haritasını da Kalite Koordinatörlüğünün titizlikle yürütmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan özverili çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Şanal’a ve ekibine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can toplantıyı bitirdi.

Toplantıya Üniversitemiz Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Hüseyin Peker’in yanı sıra, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Öğr. Gör. İclal Karataş Aydın, Yüksekokul Sekreteri İbrahim Usta, Stratejik Planlama Şube Müdürü Seyfi Göktekin ve Yazılım Destek Uzmanı Hakan Sipahi katıldı.