Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

05 Ekim 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu toplantısı, 05 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıda, komisyon tarafından oluşturulan anketlerin uygulanmasıyla ilgili tarihlerin belirlenmesi hususu görüşüldü. Ayrıca bu yıl ilk defa uygulanacak olan “Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi” ve “Öğretim Elemanlarının Program ile İlgili Görüşleri Anketi” uygulama sürecinin planlanması kapsamında ilgili anketlerin rektörlük makamına sunulması kararlaştırıldı.

Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, komisyon üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Esin Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Gül, Arş. Gör. Dr. Ilgım Yaman, Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal Karataş Aydın, Öğr. Gör. Hakan Sipahi ve Şube Müdürü Seyfi Göktekin katıldı. Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü üyesi Öğr. Gör. Osman Serdal Karapınar da toplantıya katıldı.