MYO Yöneticileri ile Kalite ve Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

15 Ocak 2024 Pazartesi

Üniversitemize bağlı tüm Meslek Yüksekokullarının yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreterleri) MYO Koordinatörlüğünün çağrısı üzerine "Kalite ve Akreditasyon" gündemiyle bir araya geldiler.

12 Ocak 2024 Cuma günü Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı. Toplantıya ayrıca MYO'lardan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin ile birlikte MYO Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Güder ve Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü ve aynı zamanda Rektörlük Baş Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şanal da iştirak ettiler.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, MYO yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada, MYO'ların %45'lik bir oran ile Üniversitenin önemli bir parçası olduğunu hatırlatarak, MYO Yöneticilerinden, yeni program açma, kadro aktarımı ve kaynak kullanımı açısından verimlilik ve etkinlik çerçevesinde davranmalarını istedi. Rektörümüz 2019 yılında faaliyete geçirilen 3+1 sisteminden vaz geçmelerinin mümkün olmadığına da değinerek, bunun yanında sistemin iyileştirilmesi, bazı programların sistem dışı bırakılması gibi başlıkların da yeniden tartışılabileceğini ifade etti.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal da yaptığı konuşmada, kalite ve akreditasyon açısından acil olarak atılması gereken adımlardan bahsederek, Bologna sürecine uyumun önemine dikkat çekti. Şanal Hoca ile birlikte ayrıca, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü adına Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sipahi ve Öğr.Gör. Osman Serdal Karapınar, MYO'ların akreditasyonu için birim bazında yaptıkları durum tespit çalışmalarını içeren bir sunum da gerçekleştirdiler.

MYO Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Güder ise, toplantıda 3+1 mesleki eğitim modeline ilişkin yeni dönemde yapacakları bazı düzenlemelerden bahsetti. Katılımcılar, son bölümü soru-cevap şeklinde devam eden toplantının oldukça verimli geçtiğini belirttiler.