Kurumsal Risk Yönetim Süreçlerine İlişkin Hizmet içi Eğitim Programı Gerçekleştirildi

06 Temmuz 2022 Çarşamba

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonu ile 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü 10:00-15:30 saatleri arasında, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda “Kurumsal Risk Yönetimi Süreçlerine İlişkin Hizmet içi Eğitim Programı” başlıklı eğitim düzenlendi.

Üniversitemizde kurumsal risk yönetimi süreçlerinde risk tanımlama, izleme ve değerlendirmelerinin etkili ve verimli yapılabilmesi amacıyla yüz yüze gerçekleştirilen eğitim programı iki ayrı oturum şekilde gerçekleştirildi. İlk oturuma, birim risk yönetim ekibi yöneticileri (dekan/müdür/daire başkanı), birim risk koordinatörleri (dekan Yardımcısı/müdür Yard.) ve alt birim risk koordinatörleri katıldı. İkinci oturuma ise enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterleri ile birimlerin GÜYBİS veri girişi sorumluları katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz CAN, Giresun Üniversitesinin öğrencileri ve çalışanlarıyla birlikte yaklaşık otuz bin kişilik büyük bir aile olduğunu belirterek, Üniversitenin gelişmesine katkı sağlayan bu tarz çalışmalara büyük önem verdiğini söyledi.

Kurumların günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerini engelleyecek veya fırsatlar yaratacak risklerinin kaydedilmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve izlenerek raporlanmasının önemine vurgu yapan Rektörümüz, tüm gün sürecek eğitimin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Eğitim kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı oturumda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN “Eğitimin Amacı ve Kurumsal Risk Yönetimi Süreçlerinin Başlatılmasının Gerekçeleri”, İç Denetçi Mehmet Hüseyin AKÇA “Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Kapsamında Risklerin Belirlenmesi” ve Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Hakan SİPAHİ de “GÜYBİS Kurumsal Risk Modülünün Anlatılması” başlığıyla sunumlarını gerçekleştirdiler.