“Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ve İzleme Raporu Karşılaştırılması” Çalışmaları Devam Ediyor

13 Haziran 2022 Pazartesi

Üniversitemiz 2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen “Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programı” kapsamında, dış değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur. Bu süreçte değerlendirme takımının hazırladığı Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ile üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönleri tespit edilmiştir. 2021 yılında ise YÖKAK tarafından izleme programına alınan Üniversitemizin Kurumsal İzleme Raporu yayımlanmıştır.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından ilgili raporlar doğrultusunda “Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ve İzleme Raporu Karşılaştırılması” çalışmaları sürdürülmektedir.