Kısmi Zamanlı Öğrencilerle Toplantı Gerçekleştirildi

12 Ocak 2022 Çarşamba

Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN tarafından, 12 Ocak 2022 tarihinde kısmi zamanlı öğrenciler ile bir toplantı gerçekleştirildi.

KİDR (Kurum İç Değerlendirme Raporu) ve BÖDR’ün (Birim Öz Değerlendirme Raporu) hazırlanışı ile ilgili öğrencilere bilgi verildi. Birim Öz Değerlendirme Raporlarının birimlerden alınması ile başlayacak olan Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması sürecindeki çalışmalar planlandı.