İslami İlimler Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Toplantısına Katıldık

04 Ocak 2022 Salı

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü olarak 04 Ocak 2022 tarihinde Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesinin birim kalite komisyonu toplantısına katıldık.

Koordinatörlük üyelerinin ve ilgili birimindeki kalite komisyonu üyelerinin katıldığı toplantıda; Üniversitemizde iç ve dış kalite güvencesine ilişkin yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, “Birim Öz Değerlendirme Raporu” çalışmaları, ilgili raporunun yönetim bilgi sistemine giriş ve onaylarının yapılması hususları ele alınarak, birim kalite komisyonu üyeleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.