İslami İlimler Fakültesi Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Ön Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

22 Haziran 2022 Çarşamba

22 Haziran 2022 tarihinde Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğümüz toplantı salonunda akreditasyon çalışmalarına yönelik ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yardımcıları Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN ve Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN ile Koordinatörlük Üyesi Öğr. Gör. Hakan SİPAHİ tarafından Bologna süreci ile ilgili öğretim elemanlarına bilgilendirmeler yapıldı.

Akreditasyon süreçleri ile ilgili planlamaların da aktarıldığı toplantıya İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali YILMAZ, Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim ÖZASMA, Arş. Gör. Refika SOYAL, Arş. Gör. Abdulhamit SOĞUKPINAR ve Arş. Gör. Mustafa TOPŞİR katıldı.