İslami İlimler Fakültesi Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

10 Ağustos 2022 Çarşamba

10 Ağustos 2022 tarihinde İslami İlimler Fakültesi toplantı salonunda akreditasyon çalışmalarına yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Seyfi GÖKTEKİN ile Koordinatörlük Üyesi Öğr. Gör. Hakan SİPAHİ tarafından kalite güvencesi sistemine yönelik öğretim elemanlarına bilgilendirmeler yapıldı.

Akreditasyon süreçleri ile ilgili planlamaların da aktarıldığı toplantıya İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZASMA, Arş. Gör. Abdulhamit SOĞUKPINAR ve Arş. Gör. Mustafa TOPŞİR (çevrimiçi olarak) katıldı.