EPDAD X. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayına Katıldık

04 Aralık 2022 Pazar

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından düzenlenen "EPDAD X. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı", 21 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında asenkron, 4 Aralık 2022 tarihinde ise senkron olarak gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı ve Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal'ın katıldığı eğitimde: EPDAD’ın tanıtımı, değerlendirme ve akreditasyon süreci, EPDAD değerlendirme ölçütleri ve özdeğerlendirme raporu hazırlanması konularına değinildi.