Eğitim Fakültesinde Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Ön Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

07 Nisan 2022 Perşembe

07 Nisan 2022 tarihinde üniversitemiz Eğitim Fakültesi toplantı salonunda akreditasyon çalışmalarına yönelik ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksu ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uzoğlu tarafından Bologna süreci ile ilgili öğretim elemanlarına bilgilendirmeler yapıldı.

Akreditasyon süreçleri ile ilgili planlamaların da aktarıldığı toplantıya Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Hakan Sipahi katıldı.