Eğitim Fakültesinde Akreditasyon Çalışmaları Yürütülüyor

17 Mayıs 2022 Salı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde program akreditasyon süreçlerine yönelik çalışmalar Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü rehberliğinde yürütülmeye devam etmektedir. Bu çerçevede akreditasyon çalışmalarını tanımlı süreçler kapsamında yürütmek amacıyla “Eğitim Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” belirlenmiş ve bu esaslar doğrultusunda “Fakülte Akreditasyon Komisyonu” kurulmuştur.
 
İlgili süreçler kapsamında üniversitemiz Eğitim Fakültesinde program akreditasyonuna hazırlık durumu, EPDAD tarafından belirlenmiş olan akademik ve alana özgü standartlar dikkate alınarak “Fen Bilgisi Öğretmenliği”, “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” ve “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” programlarında akreditasyon başvurusuna yönelik çalışmalara başlanmıştır. 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü olarak ilgili programlarda EPDAD standartları doğrultusunda gerekli planlama, uygulama ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bir kılavuz çalışması programlarla paylaşılmıştır.

Güncel ve gelişmekte olan eğitim-öğretim yaklaşımlarını kavrayan, uygulayan daha nitelikli bireyler yetiştirmek hedefiyle yürütülen program akreditasyonu çalışmaları kapsamında; fakülte bünyesinde tüm programlardaki görevli öğretim elemanları ilgili süreçlerde görevlendirilmiş, program çıktıları incelenerek programların amaç, misyon, vizyon, ders bilgi paketi içerikleri, ders izlenceleri güncelleme çalışmaları yürütülmüştür.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi web sayfasında akreditasyon faaliyetleri izlem ve yönetimi için “Akreditasyon” adlı bir arayüz oluşturulmuştur. Ayrıca tüm bu faaliyetler arayüzde yer alan “Akreditasyon İzlencesi” sekmesi altında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.