Birim Kalite Ziyaretlerinin İkinci Etabı Başladı

23 Aralık 2022 Cuma

Üniversitemiz kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve paydaş görüşlerinin alınması amacıyla 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 15:00’da Tirebolu İletişim Fakültesi ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında birimlerin, geçtiğimiz yıllardaki Birim Öz Değerlendirme Raporlarına (BÖDR) göre güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri değerlendirildi.

Ziyaretler sırasında birimler; üniversitemiz akreditasyon süreçlerinin başladığı ve bu süreçlerle ilgili eylem planlarının hazırlanıp gerekli uygulamaların takibinin yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Aynı zamanda Bologna süreçleri hakkındaki çalışmalar paylaşıldı.  

Ziyarete Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdusselam, Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal Karataş Aydın, Şube Müdürü Seyfi Göktekin ve Koordinatörlük üyesi Öğr. Gör. Hakan Sipahi katıldı. Birimlerin kalite komisyonu üyeleri ile birim yöneticilerinin de yer aldığı ziyaret, paydaşlarla gerçekleşen fikir alışverişi ve birimlerin süreçler hakkındaki sorularının yanıtlanması ile sonlandırıldı.