Birim Kalite Ziyaretleri Spor Bilimleri Fakültesi ile Başladı

07 Kasım 2022 Pazartesi

Üniversitemiz kalite güvencesi süreçlerinin yaygınlaştırılması ve paydaş görüşlerinin alınması amacıyla her yıl düzenlenen birim kalite ziyaretleri başladı. Bu yıl ilk ziyaret 7 Kasım 2022 tarihinde saat 13:00'da Spor Bilimleri Fakültesi’ne gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında “Giresun Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Kartı” aracılığıyla ilgili birimin; geçtiğimiz yıllarda hazırladıkları Birim Öz Değerlendirme Raporları (BÖDR) değerlendirilerek güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri tespit edildi. 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette birim; akreditasyon süreçlerine başlanıldığı hususunda bilgilendirildi. Ayrıca birim ile ilgili süreçler dahilinde Bologna sürecinin yeniden yapılandırıldığı, bu kapsamda bir kılavuz hazırlandığı ve süreçlerin tamamlanması gerektiği bilgisi paylaşıldı. 

Birim yöneticileri ile birim kalite komisyonu üyelerinin katıldığı ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve birimin kalite güvencesi süreçleri hakkındaki sorularının yanıtlanması ile sonlandırıldı.  

Ziyarete; Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünden Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Şanal, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal Karataş Aydın, Koordinatörlük üyeleri Öğr. Gör. Hakan Sipahi ve Öğr. Gör. Osman Serdal Karapınar katıldı.